Đạo đức học và triết lí nhân sinh

Đạo đức học và triết lí nhân sinh 1. KHÁI QUÁT CHUNG Ý nghĩa triết học của thuật ngữ "Đạo đức học" (Ethics) bao quát một phạm vi rộng hơn nhiều so với nghĩa hạ...

Đạo đức học diễn ngôn

no image - Trước hết, xin nói qua về nhan đề: -     Đạo đức học : khác với  luân lý (moral)  chuyên đề ra một danh mục những điều nên làm v...

Tư tưởng đạo đức của George Edward Moore

no image George Edward Moore (1873-1958) phát triển chủ nghĩa vị lợi lý tưởng (Ideal Utilitarianism) thành một triết lý độc lập với thuyết trực gi...

Google Suy nghiệm Triết học

Bài đăng mới nhất