Voltaire (W.Durant)

no image VOLTAIRE  ( 1694 – 1777 ) Sự sáng lập của nước Pháp  I. PARIS : OEDIPE  Ở Paris năm 1742, Voltaire hướng dẫn nghệ sĩ Dum...

Spinoza (W.Durant)

no image SPINOZA  (1632 - 1677) I. TIỂU SỬ  1. Trang sử oai hùng của người Do-thái  Trang sử của người Do-thái là một trong những ...

Francis Bacon (W.Durant)

no image FRANCIS BACON  ( 1561 – 1626 ) 1. TỪ ARISTOTE ĐẾN THỜI PHỤC HƯNG:  Khi bị dân thành Sparte bao vây và đánh bại vào khoảng cuố...

Google Suy nghiệm Triết học

Bài đăng mới nhất