Logic Phát hiện Hồi nghiệm với các Phương tiện Phân tán

Logic Phát hiện Hồi nghiệm với các Phương tiện Phân tán Hồi nghiệm (Abduction), hoặc suy luận về cách giải thích tốt nhất, là một phương pháp suy luận trong đó người ta chọn một giả thiết giải ...

Mỹ học trong sự biến chuyển của triết học ngày nay

no image Luôn suy ngẫm và chiêm nghiệm về tồn tại người cùng thế giới sống của nó để thấu hiểu “nhân cách đang đổi thay trong một thế giới đang th...

Phê phán và siêu nhân (Nietzsche qua diễn giải của Deleuze)

Phê phán và siêu nhân (Nietzsche qua diễn giải của Deleuze) Phê phán : biểu hiện tích cực của một lối sống tích cực. Deleuze nhận thấy rằng, đối với Nietzsche, triết học phải tiến hành công vi...

Heidegger về Plato, Chân lý, và Khải tính

no image Bài viết này thảo luận về về Thực tính của Chân lý trong khoá giảng của Heidegger vào các năm 1931-1932. Người ta cho rằng Heidegger đã đ...

Google Suy nghiệm Triết học

Bài đăng mới nhất