Khoa học và Mô Thức Luận của Thomas Kuhn

no image Cuốn “Cấu trúc các cuộc cách mạng khoa học” của Thomas Kuhn năm 1962, một trong những tác phẩm khoa học được trích dẫn nhiều nhất của thế...

Bàn thêm về khoa học

no image Ý kiến của tôi về các khiếm khuyết của hệ thống tri thức mà ở thời đại chúng ta được thừa nhận và được gọi là khoa học, như sau: chỉ những t...

Google Suy nghiệm Triết học

Bài đăng mới nhất