Gilles Deleuze và việc tiếp nhận Nietzsche

no image “ Trả lời không phải là đưa ra một  câu trả lời để xoa dịu câu hỏi” Maurice Blanchot( [1] ) 1. Michel Foucault bắt đầu bài điểm...

Socrates và Phê phán Siêu hình học

no image Ngày nay, những cách thức chiếm hữu các “chung cục triết học” và “chung cục siêu hình học” làm của mình thường không gây ra những khác biệt...

M. Heidegger với "Tồn tại và thời gian"

no image Martin Heidegger (26/11/1889 - 26/5/1976) là một triết gia Đức, người triển khai hiện tượng luận hiện sinh, đặt nền tảng cho triết học hiện...

Triết học và/về tính hữu hạn

no image “Có nhiều điều kỳ lạ, nhưng không Có gì kỳ lạ hơn con người” Sophocles (Antigone) 1. Heidegger, cũng như Hegel, rất yêu thích vở ...

Google Suy nghiệm Triết học

Bài đăng mới nhất