Câu chuyện giáo dục (5)

Câu chuyện giáo dục (5) Con đường giáo dục: Dụ ngôn ánh sáng The School of Athens, Raphael vẽ năm 1509–1510 "Thời đại vàng son của Perikles"...

Niềm tin của tôi về giáo dục

no image I. Giáo dục là gì  Tôi tin rằng  giáo dục luôn diễn ra bằng sự dự phần của cá nhân trong ý thức xã hội về con người. Tiến...

Câu chuyện giáo dục (4)

no image Triết gia Platon (428/427 – 348/347 trước CN) Mô hình lý tưởng và giá phải trả cho việc ra khỏi hang động Bắt đầu cuộc hành tr...

Câu chuyện giáo dục (3)

no image Hạt nhân “khai minh” trong các triết thuyết giáo dục Các… “ism” (“chủ thuyết”) Ngày nay, nghe đến từ "chủ thuyết", "...

Câu chuyện giáo dục (2)

no image Một “siêu lý thuyết” về giáo dục "Siêu lý thuyết" (metatheory) nghe ghê gớm thật ra chỉ là lý thuyết về... lý thuyết! Nếu giá...

Câu chuyện giáo dục (1)

no image   Giáo dục: một nhân quyền cơ bản "Không nên để học vấn mãi làm người khách trọ. Hãy cử hành hôn lễ với chàng (nàng) thôi!". ...

Google Suy nghiệm Triết học

Bài đăng mới nhất