Chân lý, Lô gíc, và Siêu hình học: Con đường triết lý từ Leibniz đến Heidegger

no image Triết gia Đức, Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) là một khuôn mặt lỗi lạc trong lịch sử triết học phương Tây. Ông có nhiều đóng gó...

Logic Phát hiện Hồi nghiệm với các Phương tiện Phân tán

Logic Phát hiện Hồi nghiệm với các Phương tiện Phân tán Hồi nghiệm (Abduction), hoặc suy luận về cách giải thích tốt nhất, là một phương pháp suy luận trong đó người ta chọn một giả thiết giải ...

Khái niệm

no image I. KHÁI QUÁT VỀ KHÁI NIỆM 1. Khái niệm - hình thức đặc biệt của tư tưởng a) Định nghĩa Thông thường người ta định nghĩa kh...

Google Suy nghiệm Triết học

Bài đăng mới nhất