“m.E” và Đối thoại triết học

“m.E” và Đối thoại triết học 1. Thi sĩ Bùi Giáng rất thâm trầm khi bảo rằng “muốn bàn tới thơ, diễn dịch thơ, người ta chỉ có ...

F.Nietzsche (W.Durant)

no image FRIEDRICH NIETZSCHE  (1844 - 1900) I. DÒNG DÕI  Nietzsche là con đẻ của Darwin và (là) anh em của Bismarck.  Nietzsche nh...

Google Suy nghiệm Triết học

Bài đăng mới nhất