Aristote (W.Durant)

Aristote (W.Durant) ARISTOTE  ( 384 – 322 tTL ) 1. MỘT CHÚT LỊCH SỬ:  Aristote sinh tại Stagira tại tiểu ...

Platon (W.Durant)

no image PLATON 1. BỐI CẢNH:  Nếu bạn nhìn vào một bản đồ của Âu châu, bạn sẽ thấy rằng Hy Lạp giống như một bàn tay chìa các ngón ra biể...

Hàn Phi Tử (Ngô Quân)

no image Hàn Phi Tử 280 – 233 trước Công Nguyên 1. SƠ YẾU CUỘC ĐỜI . Hàn Phi, phỏng chừng sinh vào năm 280 trước CN. vốn thuộc dòng ...

Mặc Tử (Ngô Quân)

Mặc Tử (Ngô Quân) Mặc Tử Khoảng 479 – 381 trước Công Nguyên 1. SƠ YẾU CUỘC ĐỜI . Mặc Tử tên Địch, ngư...

Tuân Tử (Ngô Quân)

Tuân Tử (Ngô Quân) Tuân Tử 298 – 238 trước Công Nguyên 1. SƠ YẾU CUỘC ĐỜI . Tuân Tử tên Huống , tự Khanh...

Google Suy nghiệm Triết học

Bài đăng mới nhất