Trí thức và nhận thức pháp quyền (Tiếp theo và hết).

no image IV. Trong ba định nghĩa về quyền, chiếu theo nội dung của các qui phạm pháp luật, tức là các qui phạm qui định và giới hạn quyền tự...

Trí thức và nhận thức pháp quyền (Phần 1).

Trí thức và nhận thức pháp quyền (Phần 1). Pháp quyền không thể đặt bên cạnh các giá trị về tinh thần như chân lí khoa học, sự tận thiện về đạo đức hay kinh bổn của tôn giáo. Nó ch...

Triết lý pháp luật hiện đại của Radbruch

no image Gustav Radbruch (1878–1949) Gustav Radbruch (1878–1949) là ông tổ của ngành triết học pháp luật ở Đức, đồng thời là một trong những nhà ...

Các nguyên lý của triết học pháp quyền

no image G. W. F. HEGEL CÁC NGUYÊN LÝ CỦA TRIẾT HỌC PHÁP QUYỀN (GRUNDLINIEN DER PHILOSOPHIE DES RECHTS) BÙI VĂN NAM SƠN dịch và chú giải ...

Google Suy nghiệm Triết học

Bài đăng mới nhất