Ba mươi triết gia Tây phương (1)

no image 1. Socrates (469 tr.C.N. – 399 tr.C.N.)  Triết gia Hi Lạp. Người thành Athens.  Socrates được xem là người khai mở thời kỳ thứ ...

Google Suy nghiệm Triết học

Bài đăng mới nhất