Francis Bacon với dự án "Đại phục hồi khoa học"

no image Phranxi Bêcơn (Francis Bacon, 1561 – 1626) - ông tổ của chủ nghĩa duy vật Anh và khoa học thực nghiệm đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch s...

Triết lý khoa học hiện đại

Triết lý khoa học hiện đại 1. Phác hoạ tổng quan Khoa học ở Tây phương phát xuất và bùng nổ mạnh từ cuộc tranh đấu giữa tôn giáo và các "triết gia thiên ...

Khoa học luận, tại sao ?

no image Khoa học luận Ở đây xin phân biệt khoa học luận với nhận thức luận. Nhận thức luận là một bộ phận nền tảng của triết học, nhằm khảo...

Google Suy nghiệm Triết học

Bài đăng mới nhất