Lý tính và Tự do

Lý tính và Tự do Lý tính (rationalité) và tự do là hai đặc điểm của nhân loại. Hai đặc điểm ấy vốn dĩ đi kèm nhau và xuất hiện với nhân loại. Tuy nhiê...

Phê phán và siêu nhân (Nietzsche qua diễn giải của Deleuze)

Phê phán và siêu nhân (Nietzsche qua diễn giải của Deleuze) Phê phán : biểu hiện tích cực của một lối sống tích cực. Deleuze nhận thấy rằng, đối với Nietzsche, triết học phải tiến hành công vi...

Heidegger về Plato, Chân lý, và Khải tính

no image Bài viết này thảo luận về về Thực tính của Chân lý trong khoá giảng của Heidegger vào các năm 1931-1932. Người ta cho rằng Heidegger đã đ...

Google Suy nghiệm Triết học

Bài đăng mới nhất