Jean-Paul Sartre - Nỗi đam mê làm người của thế kỷ 20

no image Viết về con người, cuộc đời Sartre, chán ngắt. Thiên hạ đã viết quá nhiều, ít có khả năng tiết lộ điều gì mới, nẩy lửa, hấp dẫn '...

“m.E” và Đối thoại triết học

“m.E” và Đối thoại triết học 1. Thi sĩ Bùi Giáng rất thâm trầm khi bảo rằng “muốn bàn tới thơ, diễn dịch thơ, người ta chỉ có thể phải làm một bài thơ khác”. Cũng the...

Google Suy nghiệm Triết học

Bài đăng mới nhất