Quyền lực ...hậu hiện đại

Quyền lực ...hậu hiện đại Quan niệm về con người như là chủ thể - trong giáo dục, khoa học, đời sống xã hội - thật ra chỉ mới hình thành từ thời cận đại mà thô...

Câu chuyện giáo dục (16)

no image Rousseau: Copernicus trong giáo dục "Không có sự thay đổi nào giàu tính cách mạng hơn thế. Giống như Copernicus đã phá hủy v...

Câu chuyện giáo dục (15)

no image J.J. Rousseau: Tự do, giao mà không mất? Chân dung Rousseau trong trang phục của người Armenia do Allan Ramsay vẽ năm 1766 Co...

Câu chuyện giáo dục (14)

no image Hai luận văn của Rousseau: Khai minh về khai minh Học thuyết của J. J. Rousseau hình thành từ những trải nghiệm cay đắng và dằn vặt...

Câu chuyện giáo dục (13)

no image JEAN-JACQUES ROUSSEAU: Đa tài, đa nạn, đa đoan Immanuel Kant, đại triết gia Đức, cứ đúng bốn giờ chiều là ra khỏi nhà, đi dạo một...

Câu chuyện giáo dục (12)

no image “Cận nhân tình”: Khởi điểm của giáo dục hiện đại Thomas Aquino (1225-1274) Hầu như ai cũng đồng ý rằng tư duy giáo dục hiện đại t...

Câu chuyện giáo dục (11)

no image Quy tắc vàng và ... Từ triết thuyết giáo dục duy thực (Aristoteles 384-324 tr CN) đến triết thuyết giáo dục duy nhiên (Jean-Jacques...

Câu chuyện giáo dục (10)

no image Giáo dục công dân và nền dân chủ Alexis de Tocqueville (1805–1859), trong Nền Dân Trị Mỹ (bản tiếng Việt của Phạm Toàn, NXB Tri Thứ...

Câu chuyện giáo dục (8)

no image Trung đạo vàng Con người có xu hướng tự nhiên muốn vươn tới tri thức và hạnh phúc. Triết thuyết giáo dục duy thực của Aristoteles x...

Câu chuyện giáo dục (9)

no image Biết để làm – hiểu để dạy "Trung đạo vàng", như được trình bày trong số trước, là quan niệm duy thực của Aristotele...

Google Suy nghiệm Triết học

Bài đăng mới nhất