Triết học giáo dục

no image Triết học giáo dục (Kỳ 1): Thuật ngữ và khái niệm Nhiều cuộc bàn thảo về triết lý giáo dục và triết học giáo dục mấy năm gần đây, đ...

Ý niệm đại học như một giá trị cốt lõi

no image I  “Ý niệm đại học” là cách dịch tinh tường và tinh tế nhan đề tác phẩm nổi tiếng của Karl Jaspers[1]. Bởi, “Idee/Idea” ở đây không...

“Emile, hay vấn đề giáo dục”

“Emile, hay vấn đề giáo dục” NỖ LỰC CỦA J.J. ROUSSEAU TRONG VIỆC KIẾN TẠO MẪU NGƯỜI CÔNG DÂN CHO MỘT XÃ HỘI DÂN CHỦ LÝ TƯỞNG “Emile, hay vấn đề giáo dục” Dươn...

Google Suy nghiệm Triết học

Bài đăng mới nhất