Từ «Sự Ðụng Ðộ Giữa Các Nền Văn Minh» và Nhân Chủng Học nhìn lại Chủ Nghĩa Tương Ðối Văn Hoá

no image Chiến tranh bắt nguồn từ tâm trí con người, chính ngay trong tâm trí  con người mà các thành lũy chống chiến tranh cần được xây dựng. ...

Nhân học triết học là gì?

no image Nhân học triết học, đôi khi được gọi là triết học nhân học[1], là một bộ môn xem xét các câu hỏi của siêu hình học và hiện tượng học về...

Bản sắc tập thể hay bản sắc xã hội của cá nhân?

no image Khi đem khái niệm bản sắc vào “thế giới cuộc sống” – tức là nói theo cách khác, đồng nhất bản sắc với nhận thức của người mang nó – thì đã ...

Thuyết Nhân học thời cổ

no image Về con người cổ không có ví dụ nào đúng đắn hơn là sử dụng nội dung cuốn sách Puggala Pannatti (Nhân Thi Thuyết ) của Phật giáo. Cuốn s...

Suối nguồn

no image Sống thứ sinh: Nguồn gốc sự bất hạnh của con người  Thế nào là một người sống thứ sinh? Đấy là người sống với mục đích gây ấn tượng v...

Nhân đọc lại Tự Thú của Lev Tolstoy

no image 1. Tự thú  Tự Thú là tên bản dịch tác phẩm Confession của Lev Tolstoy (1928-1910), do Đỗ Tư Nghĩa thực hiện và được Nhà xuất bản Văn ...

Google Suy nghiệm Triết học

Bài đăng mới nhất