Những thuyết trình về thần-nhân loại

Những thuyết trình về thần-nhân loại Thuyết trình một Tôi sẽ nói về những chân lý của tôn giáo chính thực - về những đối tượng khá xa xôi và lạ lẫm đối với ý thức con n...

Ði Tìm Một Ðịnh Nghĩa Về Tôn Giáo

no image Ðây thực ra là một vấn đề không hề đơn giản và dễ dàng như chúng ta thường nghĩ. Có dễ dàng chăng cho chính riêng tôi là một định nghĩa về ...

Tín ngưỡng của tôi

no image Học thuyết của Kitô, cũng như mọi học thuyết tôn giáo, bao gồm hai bình diện: 1) học thuyết về cuộc sống của con người – về việc mỗi mộ...

Google Suy nghiệm Triết học

Bài đăng mới nhất