Phản Tỉnh Về Mối Tương Khắc Giữa Hai Ý Hệ*

no image NHO GIÁO VÀ KITÔ GIÁO Phản Tỉnh Về Mối Tương Khắc Giữa Hai Ý Hệ* Trần Văn Ðoàn Chính Giáo, Ðại Học Quốc Gia Ðài Loan Giảng Sư...

Khoa Học Phương Tây và Triết Học Phương Đông

no image Con người chỉ là một loài động vật. Nhưng lại là một loài động vật hơn hẳn tất cả các loài khác trên mặt đất này. Các loài thú thường t...

Phương Đông và Phương Tây

no image “Nền văn minh của chúng ta tự nó đã trở thành không vĩnh cửu đối với những ai đã không sinh ra trong nó và vì nó”(Keyserling). Chúng ta s...

Minh triết phương Đông, triết học phương Tây

no image ... Được hỏi ở Nhật Bản, tại một chùa thiền, về tương lai của triết học, về vấn đề tư tưởng phương Đông có thể đem lại gì cho triết học ...

Google Suy nghiệm Triết học

Bài đăng mới nhất