So sánh triết học phương Đông và phương Tây

no image Triết học là một hình thái ý thức xã hội, là sự phản ánh tồn tại của xã hội và đặc biệt sự tồn tại này ở xã hội phương Đông khác hẳn với ...

Tư tưởng của Tây phương và Đông phương (Phan Khôi)

no image Hiện trong thế giới có hai thứ văn minh, là văn minh Tây phương và văn minh Đông phương. Hai cái văn minh ấy khác nhau là do tại hai đàng...

Google Suy nghiệm Triết học

Bài đăng mới nhất