Câu chuyện giáo dục ( 7)

no image Mô hình duy thực: Từ cuộc đời của bậc tôn sư Aristoteles (384-324 tr. CN) Khác với những người theo mô hình lý tưởng trong giáo d...

Câu chuyện giáo dục ( 6)

no image Cần đập vỡ bao nhiêu quả trứng? Isaiah Berlin (1909-1997) Cần và được phép đập vỡ bao nhiêu quả trứng để có được một đĩa trứng...

Những thuyết trình về thần-nhân loại

Những thuyết trình về thần-nhân loại Thuyết trình một Tôi sẽ nói về những chân lý của tôn giáo chính thực - về những đối tượng khá xa xôi và lạ lẫm đối với ý thức con n...

Nền văn hóa của tự do

no image Những cuộc công kích hiệu quả nhất nhằm chống lại quá trình tòan cầu hóa thường lại không phải là những cuộc công kích liên quan tới kinh...

Nhận thức khách quan trong sử học

no image Nhận thức lịch sử có thể là nhận thức khách quan hay không luôn là câu hỏi lớn đặt ra cho mọi thời đại sử học. Những lí giải khác nhau th...

Câu chuyện giáo dục (5)

Câu chuyện giáo dục (5) Con đường giáo dục: Dụ ngôn ánh sáng The School of Athens, Raphael vẽ năm 1509–1510 "Thời đại vàng son của Perikles"...

Google Suy nghiệm Triết học

Bài đăng mới nhất