Về lịch sử tôn giáo và triết học Đức

no image Heinrich Heine, 1831 Tranh của von Moritz Daniel Oppenheim Tác phẩm văn xuôi triết học „Về lịch sử tôn giáo và triết học Đức“ đượ...

Triết học và tính công dân(*)

no image Trên cơ sở phân tích hiện trạng giảng dạy triết học ở Cộng hoà Pháp, tác giả đề xuất một số hướng nghiên cứu xuất phát từ quan điểm tái k...

Triết học trong hệ thống giáo dục đại học

no image Trong những năm gần đây, một lần nữa người ta lại bàn luận sôi nổi về vấn đề: các bộ môn khoa học nhân văn, cụ thể là triết học, có cần c...

Tương lai của triết học (John Dewey)

no image (Bài nói chuyện của John Dewey tại Khoa Triết Đại học Columbia, New York, ngày 13/11/1947. Nguồn: Trung tâm nghiên cứu John Dewey thuộc đ...

Phản tư về những chiều hướng triết học hiện đại

Phản tư về những chiều hướng triết học hiện đại Tiền ngôn Trong chương này, chúng tôi tóm lược chiều hướng của các nền triết học hiện đại, mục đích không phải để giới thiệu, song để...

Google Suy nghiệm Triết học

Bài đăng mới nhất