Luân lý như một cái gì phản tự nhiên

Luân lý như một cái gì phản tự nhiên §1 Tất cả mọi đam mê đều có một thời trong đó chúng chỉ là tai hoạ, trong đó chúng dìm những nạn nhân dưới sức nặng của sự điên c...

Nguồn gốc của bạo động

Nguồn gốc của bạo động Jean François: Những điều chúng ta vừa đề cập đưa đến một vấn đề siêu hình, vấn đề cái ác. Về vấn đề này, Ba muốn biết lập trường của Phậ...

Luân lý thực tồn của Karl Rahner

no image Một hành động luân lý là một hành động chiếu theo nguyên tắc đạo đức căn bản để chọn lựa. Mặc dầu khi phán đoán luân lý ít ai nghi ngờ va...

Triết lý nhân sinh*

no image 1. Phù hà viễn chi hữu? Triết lý hiện đại khác với triết lý cổ điển ở hai điểm: một là đả kích lý trí trừu tượng, hô hào trở lại vớ...

Google Suy nghiệm Triết học

Bài đăng mới nhất