Dân chủ: Giá trị phổ quát và những kinh nghiệm lịch sử

no image Lời Ban Biên tập: Hội thảo bàn tròn với tiêu đề nói trên được tiến hành vào ngày 16 tháng 5 năm 2008. Thành phần tổ chức gồm Viện Triết Việ...

Chủ nghĩa cộng sản của Karl Marx

no image Karl Marx (1818 – 1883) là vị triết gia vĩ đại của chủ nghĩa cộng sản. Tác phẩm mang tính đại chúng nhất của ông là Bản Tuyên ngôn của Đả...

Quan điểm pháp quyền của Hegel

no image Triết lý chính trị và pháp lý của Georg W.F.Hegel (1770 – 1831, triết gia Đức) được ông phác hoạ trong tác phẩm “Triết lý pháp quyền” (Di...

Tư tưởng dân chủ của Jacques Rousseau

no image Triết lý dân chủ của Jean Jean Jacques Rousseau (1712-1778, triết gia Pháp) nhấn mạnh nguyên tắc cho rằng quyền tối thượng thuộc về người...

Quan điểm của Thomas Hobbes

no image Triết lý chính trị của Thomas Hobbes (1588 – 1679, Triết gia Anh) đặt trên nền tảng học thuyết khế ước xã hội (Social Contract theory),...

Quan điểm toàn trị của Niccolo Machiavelli

no image Niccolo Machiavelli (1469-1527, văn sĩ, chính trị gia Italia thời Phục Hưng) đề xuất một học thuyết biện minh cho giới cai trị trong vi...

Quan điểm thần quyền của Thomas Aquinas

no image Theo Thomas Aquinas (1225-1274, triết gia và nhà thần học người Italia), Thượng Đế là nhà lập pháp tối thượng (the superme lawgiver), đ...

Nhà nước lý tưởng của Aristotle

no image Aristotle (384-322 TCN, nhà triết học cổ đại Hy Lạp), giống như Plato, xây dựng học thuyết nhà nước lý tưởng trên nền tảng bản chất con...

Google Suy nghiệm Triết học

Bài đăng mới nhất