Mỹ học trong sự biến chuyển của triết học ngày nay

no image Luôn suy ngẫm và chiêm nghiệm về tồn tại người cùng thế giới sống của nó để thấu hiểu “nhân cách đang đổi thay trong một thế giới đang th...

Mỹ học thời kỳ Khai Sáng

no image Khi chúng ta chuyển từ quan điểm sáng tạo (perspective de production) sang quan điểm tiếp nhận(perspective de réception), chúng ta đã là...

Mỹ học là gì?

no image 1. Quá trình xác định đối tượng của mỹ học trong lịch sử Lịch sử hình thành và phát triển của mỹ học là một quá trình lâu dài và phức...

Sự ra đời của mỹ học hiện đại

no image Một luận đề cho rằng: văn học không liên quan gì về mặt ý nghĩa với cuộc sống, và theo đó, việc đánh giá văn học cũng không cần lưu tâm ...

Google Suy nghiệm Triết học

Bài đăng mới nhất